Alla revisorer i Sverige

Välkommen till Revisor.xyz! Denna sida är dedikerad till yrket revisor samt redovisningskonsulter. Här sammanställer vi dels fakta om själva yrket revisor, men även mer information kring hur man kan göra för att utbilda sig till revisor. Vi tillhandahåller också en katalog och ett register över alla revisorer i Sverige. Utöver detta har vi även integrerat en koppling mot Arbetsförmedlingen som gör att vi också kan lista lediga revisorjobb i hela Sverige.

Vad gör en revisor?

En revisor arbetar med att granska och kontrollera företags redovisning, genom att bland annat verifiera bokföringen och att verksamheten sköts ordentligt. En revisor skall alltid vara oberoende från de parter som dels kan ha ett finansiellt intresse i det bolag som revideras, men även själv inte ha något ekonomiskt intresse som kan ha påverkan av utfallet av revisionen. Det krav som ställs på en revisors obereoende regleras av den nationella revisionslagen (1141/2015).

Lång väg att bli auktoriserad revisor

När det kommer till utbildning så är det en ganska lång väg man måste gå för att bli en auktoriserad revisor, man måste dels läsa en universitetsutbildning på tre år (kandidatexamen i ekonomi) samt genomgå tre års praktisk utbildning under en auktoriserad revisor. Totalt sex års utbildning. Före 2018 var den totala utbildningslängden åtta år.

Skillnad mellan revisor och redovisningskonsult

Många blandar väldigt ofta ihop revisorer med redovisningskonsulter, och det är ganska förståeligt varför. Men allt som oftast när en företagare har kontakt med en ekonomiperson så är det för det mesta en redovisningskonsult, åtminstone om det handlar om t.ex. löpande bokföring, bokslut, deklarationer eller liknande. Revisorn kliver sedan in i efterhand som en granskande part av det som någon annan redan har gjort, oftast en en redovisningskonsult då.

Revisor som arbetar med siffror

Lediga jobb som revisor

Här på Revisor.xyz har vi även en sektion där vi listar lediga revisor- och redovisningskonsultjobb. Denna sektion uppdateras i realtid med hjälp av data från Arbetsförmedlingen, och man kan filtrera ned på Sveriges olika län. Oftast finns det en hel del jobb utlysta samtidigt, men ibland räcker det även att bara kolla på kategorisidan där vi listar ett urval av alla lediga jobb som revisor i hela Sverige.

Utbilda sig till revisor

Det finns flera sätt att utbilda sig till redovisningskonsult, både på gymnasial nivå och eftergymnasial (yrkes-) nivå, men för att bli revisor krävs som sagt en universitetsutbildning. Du kan läsa mer om vilka krav som ställs för att man skall kunna bli auktoriserad revisor hos Revisorsinspektionen och för att bli auktoriserad redovisningskonsult hos branschorganisationen FAR.

Felaktig/saknad info?

Om någon information på denna sida är felaktig eller om det saknas en revisor i vårt register, kan ni enkelt kontakta oss genom att klicka på knappen här intill så fixar vi det felaktiga eller lägger till det företag som saknas på en gång!